ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุตำบล  
วันที่  08 เม.ย. 2564


อ่านต่อ...        

กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในก  
วันที่  01 มี.ค. 2564


อ่านต่อ...        

กิจกรรม ตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียน โรงเรียนสหคริสเตี  
วันที่  21 ธ.ค. 2563


อ่านต่อ...        

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญ  
วันที่  08 ต.ค. 2563


อ่านต่อ...        [ ภาพทั้งหมด ]  

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง สำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง [ 01 ธ.ค. 2564 ]  
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [ 01 ธ.ค. 2564 ]  
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]  
   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 22 ต.ค. 2564 ]  

[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกงไกรลาส ซอย 2 ตอน 7 หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 ก.ค. 2564]  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกงไกรลาส ซอย 2 ตอน 7 หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา [ 23 ก.ค. 2564]  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 04 มิ.ย. 2564]  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 06 พ.ค. 2564]  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 07 เม.ย. 2564]  

[ ข่าวทั้งหมด ]

แหล่งท่องเที่ยว


แหล่งท่องเที่ยว