ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2565  
วันที่  28 ธ.ค. 2565


อ่านต่อ...        

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ  
วันที่  03 มิ.ย. 2565


อ่านต่อ...        

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565  
วันที่  27 พ.ค. 2565


อ่านต่อ...        

อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) องค์การบริหารส่วน  
วันที่  27 พ.ค. 2565


อ่านต่อ...        [ ภาพทั้งหมด ]  

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี2566 แปลงที่ดินลำดับที่ 1-4000 [ 31 ม.ค. 2566 ]  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี2566 แปลงที่ดินลำดับที่ 4001-9000 [ 31 ม.ค. 2566 ]  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสตอ เรื่อง บัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี2566 แปลงที่ดินลำดับที่ 9001-9564 [ 31 ม.ค. 2566 ]  
   สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 ม.ค. 2566 ]  
   ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ม.ค. 2566 ]  

[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๗๖ - ๐๐๔ สายบ้านหัวนา - ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ (ข้างปั๊มบางจาก) [ 21 ธ.ค. 2565]  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. ๗๖-๐๐๒ สายทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๖ CS.๐๑๐๒ ตอนทางแยกเข้าปากปาด [ 21 ธ.ค. 2565]  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยหูด - อ่างเก็บน้ำห้วยหูด [ 21 ธ.ค. 2565]  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 03 พ.ค. 2565]  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 05 เม.ย. 2565]  

[ ข่าวทั้งหมด ]

แหล่งท่องเที่ยว


แหล่งท่องเที่ยว