ผู้บริหารนายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

ภาพกิจกรรม

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอแสนตอ ออกหน่วยบริการรับชำระเงินค่าธรรม  
วันที่  11 ต.ค. 2562

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอแสนตอ ออกหน่วยบริการรับชำระเงินค่าธรร  
วันที่  10 ต.ค. 2562

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
วันที่  08 พ.ค. 2562

โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
วันที่  23 ก.ค. 2561

[ ภาพทั้งหมด ]  

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป [ 07 ม.ค. 2563 ]  
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 19 ต.ค. 2562 ]  
   กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 19 ต.ค. 2562 ]  
   การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 ต.ค. 2562 ]  
   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 19 ต.ค. 2562 ]  

[ ข่าวทั้งหมด ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักสงฆ์โพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562]  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกงไกรลาส ซอย ๒ ตอน ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562]  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ ตอน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562]  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยวัตร ตอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2562]  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านปากปาด ตอน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2562]  

[ ข่าวทั้งหมด ]


แหล่งท่องเที่ยว