ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด : 209 ข่าว
หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] next >>
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 03 พ.ค. 2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 05 เม.ย. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ครั้งที่ 2) [ 29 มี.ค. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 21 มี.ค. 2565]
   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 10 มี.ค. 2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 03 มี.ค. 2565]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากห้วยนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านสวน ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2565]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาห้วยไคร้ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาห้วยไคร้ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ [ 28 ก.พ. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากห้วยนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านสวน [ 28 ก.พ. 2565]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปอ่างภูปูน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปอ่างภูปูน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไคร้ [ 15 ก.พ. 2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 04 ก.พ. 2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 04 ม.ค. 2565]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 03 ธ.ค. 2564]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 04 พ.ย. 2564]
   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564]
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกงไกรลาส ซอย 2 ตอน 7 หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 23 ก.ค. 2564]

แหล่งท่องเที่ยว