ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 612 ข่าว
หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 พ.ย. 2565]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 พ.ย. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 01 พ.ย. 2565]
   การประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 [ 20 มิ.ย. 2565]
   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 [ 27 พ.ค. 2565]
   อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 พ.ค. 2565]
   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) (ฉบับที่ 50) [ 26 เม.ย. 2565]
   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) (ฉบับที่ 49) [ 01 เม.ย. 2565]
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องยกเลิกกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน Lumpy skin disease .oF8c]tdit[nv [ 30 มี.ค. 2565]
   ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) (ฉบับที่ 48) [ 24 มี.ค. 2565]
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 14 มี.ค. 2565]
   ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยความพิการขององค์บริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 28 ก.พ. 2565]
   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.พ. 2565]
   รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2565]
   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2565]
   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2565]
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 04 ม.ค. 2565]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง สำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง [ 01 ธ.ค. 2564]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [ 01 ธ.ค. 2564]

แหล่งท่องเที่ยว