ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ผลการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.แสนตอ (งานไฟฟ้าสาธารณะ) [ 18 ก.ค. 2561]
   ผลการปฏิบัติงานกองช่าง อบต.แสนตอ (ตรวจนิเทศน์ปั๊มน้ำมัน) [ 18 ก.ค. 2561]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ก.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 04 ก.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 03 ก.ค. 2561]
   การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 14 มิ.ย. 2561]
   งานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ [ 14 มิ.ย. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 13 มิ.ย. 2561]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "วิธีเอาตัวรอดจาก"อุทกภัย" [ 01 มิ.ย. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก "เพราะรัก ไม่เพาะยุง" ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 25 พ.ค. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก "ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก" ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 24 พ.ค. 2561]
   ประชาสัมพันธ์ อบต.แสนตอ เรื่อง ส่งเสริมการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ค. 2561]
   เกร็ดความรู้ เรื่อง โรคหูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรพโตคอกคัส ซูอิส [ 08 พ.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 07 พ.ค. 2561]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย [ 04 พ.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 เม.ย. 2561]
   คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน [ 23 เม.ย. 2561]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 เม.ย. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง รอบรู้เรื่องภัยพิบัติ [ 18 เม.ย. 2561]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "แผ่นดินไหว"หลบยังไง ให้ปลอดภัย [ 14 เม.ย. 2561]

แหล่งท่องเที่ยว