ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 11 เม.ย. 2561]
   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 02 เม.ย. 2561]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 มี.ค. 2561]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 มี.ค. 2561]
   ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ สำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน [ 21 มี.ค. 2561]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักง่ายๆ"ในการป้องกันอัคคีภัย" 5 ประการ [ 20 มี.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 13 มี.ค. 2561]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 มี.ค. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ "โรคพิษสุนัขบ้า" ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 12 มี.ค. 2561]
   ประชาสัมพันธ์เที่ยวงาน"พญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด" ประจำปี 2561 [ 05 มี.ค. 2561]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ อบต.แสนตอ [ 27 ก.พ. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ "รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ" [ 20 ก.พ. 2561]
   แผ่นพับประชาสันธ์ วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 08 ก.พ. 2561]
   สำรวจบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้พิการ [ 07 ก.พ. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 18 ม.ค. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน "10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด" [ 15 ม.ค. 2561]
   เอกสารประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า "เครื่องใช้ไฟฟ้าใด กินไฟมากที่สุด" [ 15 ม.ค. 2561]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 31 ธ.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 29 ธ.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 29 ธ.ค. 2560]

แหล่งท่องเที่ยว