ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 28 ธ.ค. 2560]
   องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 26 ธ.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 25 ธ.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 25 ธ.ค. 2560]
   สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ [ 03 พ.ย. 2560]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ต.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ต.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ต.ค. 2560]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมภัยหนาว [ 17 ต.ค. 2560]
   ข่าวประชาสัมพันธ์_ร.พ.น้ำปาด ออกควบคุมโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านปากปาด หมู่ที่ 1 [ 10 ต.ค. 2560]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 07 ต.ค. 2560]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(1) [ 07 ต.ค. 2560]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(2) [ 07 ต.ค. 2560]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(3) [ 07 ต.ค. 2560]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(4) [ 07 ต.ค. 2560]
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560(5) [ 07 ต.ค. 2560]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 06 ต.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี 2560 [ 03 ต.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ [ 02 ต.ค. 2560]

แหล่งท่องเที่ยว