ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกของประชาชน [ 02 ต.ค. 2560]
   ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 02 ต.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560]
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 29 ก.ย. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 06 ก.ย. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ส.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ส.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ [ 21 ส.ค. 2560]
   ออกหน่วยบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 ก.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 18 ก.ค. 2560]
   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แสนตอ [ 28 มิ.ย. 2560]
   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แสนตอ [ 28 มิ.ย. 2560]
   เชิญชวนปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง [ 27 มิ.ย. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 08 มิ.ย. 2560]
   ผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 [ 01 มิ.ย. 2560]
   ประกาศการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 01 มิ.ย. 2560]
   ประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 01 มิ.ย. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 31 พ.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 08 พ.ค. 2560]

แหล่งท่องเที่ยว