ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 02 พ.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 25 เม.ย. 2560]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องภัยพิบัติ [ 21 เม.ย. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 04 เม.ย. 2560]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 มี.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 21 มี.ค. 2560]
   แผ่นประชาสัมพันธ์...ประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวเรา [ 21 มี.ค. 2560]
   แผ่นประชาสัมพันธ์...สารพัดวิธี ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน [ 21 มี.ค. 2560]
   แผ่นประชาสัมพันธ์..."คิดก่อนใช้"ประหยัดไฟไม่ใช่เรื่องยาก [ 20 มี.ค. 2560]
   ประกาศ อบต.แสนตอ เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ อบต.แสนตอ [ 18 มี.ค. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์...วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 15 มี.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 14 มี.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 13 มี.ค. 2560]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 10 มี.ค. 2560]
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 06 มี.ค. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักง่ายๆ"ในการป้องกันอัคคีภัย" 5 ประการ [ 05 มี.ค. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย [ 05 มี.ค. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "แผ่นดินไหว"หลบยังไง ให้ปลอดภัย [ 05 มี.ค. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "วิธีเอาตัวรอดจาก"อุทกภัย" [ 05 มี.ค. 2560]
   ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ปี 2560 และประชาสัมพันธ์จำหน่ายผ้าทอจากกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด [ 02 มี.ค. 2560]

แหล่งท่องเที่ยว