ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 ก.พ. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์...โรคพิษสุนัขบ้า [ 17 ก.พ. 2560]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์...โรคพิษสุนัขบ้า [ 15 ก.พ. 2560]
   รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 14 ก.พ. 2560]
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว [ 14 ก.พ. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง [ 24 ม.ค. 2560]
   ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 [ 23 ม.ค. 2560]
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากปาด [ 13 ม.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง [ 10 ม.ค. 2560]
   การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 04 ม.ค. 2560]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕60 [ 04 ม.ค. 2560]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 [ 30 ธ.ค. 2559]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์...อุบัติภัยทางถนน [ 30 ธ.ค. 2559]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 พ.ย. 2559]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 01 พ.ย. 2559]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 01 พ.ย. 2559]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับภัยหนาว [ 21 ต.ค. 2559]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์...ร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 03 ต.ค. 2559]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 03 ต.ค. 2559]
   ข้อมูลบุคคลสำคัญ ผู้นำคนเก่ง อาสาสมัคร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 03 ต.ค. 2559]

แหล่งท่องเที่ยว