ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ย. 2559]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ก.ย. 2559]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ก.ย. 2559]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ส.ค. 2559]
   เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม [ 13 ก.ค. 2559]
   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ [ 13 ก.ค. 2559]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 05 ก.ค. 2559]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "โรคตาแดง"...ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 06 มิ.ย. 2559]
   ประชาสัมพันธ์ต้านภัยไข้เลือดออก [ 30 พ.ค. 2559]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "โรคมือ เท้า ปาก (ฉบับผู้ปกครอง)"...ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 19 พ.ค. 2559]
   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก"...ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 19 พ.ค. 2559]
   แผ่นพับวิธีเอาตัวรอดจาก "อุทกภัย" [ 11 พ.ค. 2559]
   แผ่นพับวิธีเอาตัวรอดจาก"วาตภัย" [ 28 เม.ย. 2559]
   แผ่นพับ "แผ่นดินไหว หลบยังไงให้ปลอดภัย [ 05 เม.ย. 2559]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องภัยพิบัติ [ 04 เม.ย. 2559]
   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [ 01 เม.ย. 2559]
   สารพัดวิธี ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน [ 01 เม.ย. 2559]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 01 เม.ย. 2559]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 24 มี.ค. 2559]
   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มี.ค. 2559]

แหล่งท่องเที่ยว