ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย [ 16 มี.ค. 2559]
   แผ่นพับหลักง่ายๆ "ในการป้องกันอัคคีภัย" 5 ประการ [ 16 มี.ค. 2559]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการแลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 04 มี.ค. 2559]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ปี พ.ศ. 2558 [ 09 ก.พ. 2559]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา"...ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 01 ก.พ. 2559]
   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รู้จัก โรคไข้หวัดใหญ่"...ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 01 ก.พ. 2559]
   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 29 ม.ค. 2559]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่...ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ 12 ม.ค. 2559]
   ข้อมูลบุคคลสำคัญ ผู้นำคนเก่ง อาสาสมัคร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 05 ม.ค. 2559]
   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 04 ม.ค. 2559]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2558]
   ประกาศการมอบอำนาจของนายกให้รองนายกฯและปลัดฯ [ 30 ธ.ค. 2558]
   ควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2558 [ 29 ธ.ค. 2558]
   รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ธ.ค. 2558]
   ประกาศผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) [ 17 ธ.ค. 2558]
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 17 ธ.ค. 2558]
   ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ก) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข) [ 14 ธ.ค. 2558]
   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 14 ธ.ค. 2558]
   ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 พ.ย. 2558]
   ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 พ.ย. 2558]

แหล่งท่องเที่ยว