ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ [ 25 พ.ย. 2558]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของอปท.แสนตอ [ 25 พ.ย. 2558]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2558]
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่านา - บ้านห้วยสีเสียด [ 06 พ.ย. 2558]
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน [ 06 พ.ย. 2558]
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน [ 06 พ.ย. 2558]
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง [ 06 พ.ย. 2558]
   ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 04 พ.ย. 2558]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 03 พ.ย. 2558]
   กำหนดการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 ต.ค. 2558]
   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 16 ต.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2558) [ 02 ต.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 01 ต.ค. 2558]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 01 ต.ค. 2558]
   การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แสนตอ [ 30 ก.ย. 2558]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 29 ก.ย. 2558]
   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 ก.ย. 2558]
   เกร็ดความรู้ สาระน่ารู้ ความรู้ทั่วไป [ 11 ก.ย. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 01 ก.ย. 2558]
   ประกาศ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของอบต.แสนตอ [ 28 ส.ค. 2558]

แหล่งท่องเที่ยว