ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ผลการลดพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th [ 30 ก.ย. 2564]
   ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลแสนตอ [ 30 ก.ย. 2564]
   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 01 ก.ย. 2564]
   การสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร [ 27 ส.ค. 2564]
   มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 24) [ 12 ก.ค. 2564]
   มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 25) [ 12 ก.ค. 2564]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา [ 08 มิ.ย. 2564]
   ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564]
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลแสนตอ [ 08 เม.ย. 2564]
   มาตรการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน [ 18 มี.ค. 2564]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา [ 02 มี.ค. 2564]
   จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปี ประจำปี 2564 [ 01 ก.พ. 2564]
   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน [ 14 ม.ค. 2564]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอปลอดบุหรี่ [ 14 ม.ค. 2564]
   รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินอบต.แสนตอ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 07 ม.ค. 2564]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่องค์การบรหารส่วนตำบลแสนตอ [ 05 ม.ค. 2564]
   ข้อมูลบุคคลสำคัญ ผู้นำคนเก่ง อาสาสมัคร ภูมิปัญญาชาวบ้าน อบต.แสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 13 ธ.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 03 ธ.ค. 2563]
   งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2563]

แหล่งท่องเที่ยว