ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 11 ส.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 03 ส.ค. 2558]
   คู่มือบริการประชาชน ส่วนสวัสดิการสังคม [ 29 ก.ค. 2558]
   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 29 ก.ค. 2558]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558]
   ประกาศสอบนักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 17 ก.ค. 2558]
   เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.แสนตอ [ 13 ก.ค. 2558]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ 10 ก.ค. 2558]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา [ 10 ก.ค. 2558]
   ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) [ 07 ก.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 01 ก.ค. 2558]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 มิ.ย. 2558]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 22 มิ.ย. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 02 มิ.ย. 2558]
   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 15 พ.ค. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 01 พ.ค. 2558]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 01 พ.ค. 2558]
   ประชาสัมพันธ์รอบรู้เรื่องภัยพิบัติ [ 05 เม.ย. 2558]
   ประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยหนาว [ 05 เม.ย. 2558]
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 01 เม.ย. 2558]

แหล่งท่องเที่ยว