ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   เตรียมรับมือโรคไข้หวัดใหญ่ [ 30 พ.ค. 2557]
   การป้องกันโรคมือเท้าปาก [ 21 พ.ค. 2557]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์รอบรู้ภัยพิบัติ [ 25 เม.ย. 2557]
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) [ 31 มี.ค. 2557]
   หนังสือส่งแผนการปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว [ 27 ก.พ. 2557]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 03 ม.ค. 2557]
   ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 02 ม.ค. 2557]
   รายงานควบคุมภายในระดับองค์กร ปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2556]
   รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด ปี 2556 [ 27 ธ.ค. 2556]
   รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนตามรัฐธรรมนูญ [ 27 ธ.ค. 2556]
   สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ จาก คณะผู้บริหาร [ 25 ธ.ค. 2556]
   หนังสือรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 29 ต.ค. 2556]
   ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 ต.ค. 2556]
   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 [ 01 ต.ค. 2556]
   ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 30 ก.ค. 2556]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 25 ก.ค. 2556]
   ประกาศรับสมัครฯพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 02 ก.ค. 2556]
   โรคไข้ฉี่หนู [ 03 มิ.ย. 2556]
   โรคน้ำกัดเท้า [ 03 มิ.ย. 2556]
   อหิวาตโรค [ 04 เม.ย. 2556]

แหล่งท่องเที่ยว