ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า [ 11 มี.ค. 2556]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า [ 05 มี.ค. 2556]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า [ 11 ก.พ. 2556]
   ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2556 [ 04 ม.ค. 2556]
   ขั้นตอนการขอรับบริการ [ 04 ม.ค. 2556]
   สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขานุการนายก อบต.แสนตอ [ 27 ธ.ค. 2555]
   สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รองนายก อบต.แสนตอ (๒) [ 27 ธ.ค. 2555]
   สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รองนายก อบต.แสนตอ (๑) [ 27 ธ.ค. 2555]
   สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายก อบต.แสนตอ [ 27 ธ.ค. 2555]
   เชิญชวนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแสนตอ ประจำปี ๒๕๕๕ [ 15 พ.ย. 2555]
   การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 14 พ.ย. 2555]
   ประกาศคำแถลงนโยบายนายกอบต.แสนตอ [ 14 พ.ย. 2555]
   แต่งตั้งรองประธานสภา อบต.แสนตอ [ 07 พ.ย. 2555]
   แต่งตั้งประธานสภา อบต.แสนตอ [ 07 พ.ย. 2555]
   ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แสนตอ ครั้งแรก [ 02 พ.ย. 2555]
   มติ ก.อบต. ประชุมครั้งที่ 10/2555 วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 [ 19 ต.ค. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ.15 / ส.ถ.15) [ 03 ต.ค. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.แสนตอ [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 05 ก.ย. 2555]

แหล่งท่องเที่ยว