ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 3 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 4 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 6 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 7 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 8 [ 05 ก.ย. 2555]
   ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แสนตอ เขตเลือกตั้งที่ 9 [ 05 ก.ย. 2555]
   ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 24 ส.ค. 2555]
   ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 24 ส.ค. 2555]
   มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 [ 16 ส.ค. 2555]
   มติ ก.อบต.ครั้งที่ 6/2555 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 [ 11 ก.ค. 2555]
   มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 [ 01 มิ.ย. 2555]
   วิธีดูธนบัตรปลอม [ 31 พ.ค. 2555]
   มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 [ 02 พ.ค. 2555]
   ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 เม.ย. 2555]
   ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 20 เม.ย. 2555]
   ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 23 มี.ค. 2555]
   มติ ก.อบต.ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 [ 29 ก.พ. 2555]
   สัปดาห์รณรงค์สารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะกักเก็บน้า ประจาปี ๒๕๕๕ [ 14 ม.ค. 2555]
   มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่่ 11/2554 วันอังคารที่่ 29 พฤศจิกายน 2554 [ 11 ม.ค. 2555]

แหล่งท่องเที่ยว