ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่่ 12/2554 วันพุธที่่ 28 ธันวาคม 2554 [ 11 ม.ค. 2555]
   ประกาศการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 05 ม.ค. 2555]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 [ 02 ม.ค. 2555]
   สารอวยพรปีใหม่ 2555 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2554]
   อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ส่วนโยธา [ 28 ธ.ค. 2554]
   มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2554 ลว. 27 ต.ค. 54 [ 22 พ.ย. 2554]
   ประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่่ 9/2554 ลว.15 ก.ย. 54 [ 11 พ.ย. 2554]
   รายงานผลการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 03 ต.ค. 2554]
   รายชื่อผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แสนตอ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 03 ต.ค. 2554]
   ระเบียบ อบต.แสนตอ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง [ 26 ก.ย. 2554]
   ออกกำลังกาย กินหวาน เค็ม มัน น้ำหนักเกินอาจเสี่ยงโรคเบาหวาน [ 26 ก.ย. 2554]
   เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิต [ 02 ก.ย. 2554]
   รายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 30 มิ.ย. 2554]
   ประกาศผลสอบพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ [ 29 มิ.ย. 2554]
   ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา [ 15 มิ.ย. 2554]
   มติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2554 ลว. 25 พ.ค. 2554 [ 15 มิ.ย. 2554]
   รายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 [ 31 พ.ค. 2554]
   รายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 2554 [ 30 เม.ย. 2554]
   แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔ [ 20 ม.ค. 2554]
   แผนพัฒนาสามปี อบต.แสนตอ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ [ 20 ม.ค. 2554]

แหล่งท่องเที่ยว