ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ [ 20 ม.ค. 2554]
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2554]
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 [ 10 ม.ค. 2554]
   ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 04 ม.ค. 2554]
   ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด [ 26 ต.ค. 2553]
   ข้อบัญญัติ 2554 [ 24 ก.ย. 2553]
   เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 23 ก.ค. 2553]
   ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อ 2 มีนาคม 2553 [ 20 ก.ค. 2553]
   กำหนดสมัยประชุม ปี 2553 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 1 ปี 2554 [ 20 ก.ค. 2553]
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 07 ก.ค. 2553]
   แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 [ 07 ก.ค. 2553]
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 05 ก.ค. 2553]
   แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 01 ก.ค. 2553]
   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 04 มิ.ย. 2553]
   ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยสถานประกอบการและบ้านเรือน [ 01 มิ.ย. 2553]
   คุณสมบัติของมะรุม ทิชชูกับมะเร็งปากมดลูก [ 25 พ.ค. 2553]
   ประกาศผลการเปิดซองโครงการไทยเข้มแข็ง งวดสอง [ 07 เม.ย. 2553]
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุตามแบบ ผด.3 ประจำปี 2553 [ 31 มี.ค. 2553]
   รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 31 มี.ค. 2553]
   ประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง งวดสอง [ 22 มี.ค. 2553]

แหล่งท่องเที่ยว