ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] 29 [ 30 ] [ 31 ] next >>
   แผนงานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 06 พ.ค. 2552]
   ประชุมพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2552 เดือน ตุลาคม 2551 [ 06 พ.ค. 2552]
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 06 พ.ค. 2552]
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 (รายเดือน) [ 06 พ.ค. 2552]
   ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2551 [ 06 พ.ค. 2552]
   ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 06 พ.ค. 2552]
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 [ 06 พ.ค. 2552]
   รายงานผลงานปฏิบัติงานประจำปี 2551 [ 05 พ.ค. 2552]
   รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 นายกแถลงนโยบาย [ 05 พ.ค. 2552]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2552 [ 18 มี.ค. 2552]
   ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2551 [ 12 มี.ค. 2552]
   ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2552 [ 16 ก.พ. 2552]
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการ [ 08 ก.พ. 2552]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2553 [ 08 ก.พ. 2552]
   ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด รอบ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2552 ผู้สนใจติดต่อที่ อบต.แสนตอ [ 07 ม.ค. 2552]
   แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี [ 22 ธ.ค. 2551]
   ประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ระหว่างวันที่ 4-23 ธันวาคม 2551 ติดต่อสนใจ ได้ที่ อบต.แสนตอ [ 19 ธ.ค. 2551]
   แผนพัฒนา3ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด [ 15 ต.ค. 2551]
   แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด [ 15 ต.ค. 2551]
   แผนดำเนินการปี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด [ 15 ต.ค. 2551]

แหล่งท่องเที่ยว