ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] next >>
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 [ 06 ต.ค. 2551]
   ประมวลภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนตอ [ 29 ก.ย. 2551]
   องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กำหนดประชุมสภาครั้งแรก ในวันที่ 30 กันยายน 2551 [ 29 ก.ย. 2551]
   องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอได้รับใบประกาศผู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำปาด [ 15 ก.ย. 2551]
   สรุปผลรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 24 ส.ค. 2551]
   รายชื่อผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แสนตอ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 03 554]
   ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2551 [ 00 543]
   ประกาศ คำสั่ง อบต.แสนตอ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย [ 00 543]
   ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ [ 00 543]
   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) [ 00 543]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 00 543]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 00 543]
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 00 543]
   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) [ 00 543]
   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 00 543]
   สำรวจบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้พิการ [ 00 543]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 00 543]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง [ 00 543]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักสงฆ์โพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 00 543]
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ ตอน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 00 543]

แหล่งท่องเที่ยว