ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากกรณีลูกเรือเครื่่องบินทหารชาวอียิปต์ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ [ 15 ก.ค. 2563]
   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ด้านการบริหารจัดการ [ 02 ก.ค. 2563]
   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 บริหารงานบุคคลและกิจกรรมสภา [ 02 ก.ค. 2563]
   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง [ 02 ก.ค. 2563]
   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ด้านการบริการสาธารณะ [ 02 ก.ค. 2563]
   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ด้านธรรมาภิบาล [ 02 ก.ค. 2563]
   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆณาบนทางสาธารณะ [ 29 มิ.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563]
   26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 22 มิ.ย. 2563]
   ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 22 มิ.ย. 2563]
   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม [ 21 มิ.ย. 2563]
   แผนพับประชาสัมพันธ์การป้องกัน..เรื่องยาเสพติด [ 10 มิ.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 02 มิ.ย. 2563]
   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์มอบนมผงช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า [ 02 มิ.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา [ 01 มิ.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 พ.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 30 เม.ย. 2563]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2563]

แหล่งท่องเที่ยว