ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

  ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด : 609 ข่าว
หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ค. 2562]
   ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ค. 2562]
   ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 08 พ.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 03 พ.ค. 2562]
   ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 02 พ.ค. 2562]
   รายงานผลการดำเนินโครงการจัดงานพญาปาดและเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด [ 30 เม.ย. 2562]
   โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลแสนตอ [ 11 เม.ย. 2562]
   เอกสารประชาสัมพันธ์ "สงกรานต์ 62 ขับรถมีวินัย" ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [ 09 เม.ย. 2562]
   โครงการมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" [ 05 เม.ย. 2562]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์"วิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย" [ 05 เม.ย. 2562]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์"ดิน-โคลนถล่ม ธรณีพิบัติภัยที่ควรจะรู้จัก" [ 05 เม.ย. 2562]
   รายงานผลการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส [ 29 มี.ค. 2562]
   รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครึ่งปีแรก [ 29 มี.ค. 2562]
   โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาดและเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 มี.ค. 2562]
   ขอเชิญเที่ยวงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด 2562 [ 20 มี.ค. 2562]
   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด [ 14 มี.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 13 มี.ค. 2562]
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์"วิธีเอาตัวรอดจาก วาตภัย" [ 11 มี.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 04 มี.ค. 2562]
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 27 ก.พ. 2562]

แหล่งท่องเที่ยว