ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

ภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 250 กิจกรรม
หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] next >>
      จดหมายข่าว อบต.แสนตอ ประจำเดือนกันยายน 2565   [28 ก.ย. 2565]

      กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรราษา 3 มิ.ย.2565   [03 มิ.ย. 2565]

      กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565   [27 พ.ค. 2565]

      อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ   [27 พ.ค. 2565]

       นายถวิล พิชญวิวัฒน์ นายกอบต.แสนตอ เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.แสนตอ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (3) การป   [19 ม.ค. 2565]

      คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอทุกคน ขอไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   [04 ม.ค. 2565]

      โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   [25 ส.ค. 2564]

      การดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ วัดช่องลม   [16 ก.ค. 2564]

      ดำเนินการพ่นยากำจัดแมลงพาหะของโรคระบาด โรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลแสนตอ    [08 มิ.ย. 2564]

      ภาพกิจกรรม พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2564   [25 พ.ค. 2564]

      โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเพิมประสิทธิภาพด้าน 5 ส. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2564   [23 เม.ย. 2564]

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลแสนตอ   [08 เม.ย. 2564]

      โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข-แมว ประจำปี2564   [25 มี.ค. 2564]

      กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน นายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามกา   [01 มี.ค. 2564]

      กิจกรรม ตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียน โรงเรียนสหคริสเตียน   [21 ธ.ค. 2563]

      กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำกา   [08 ต.ค. 2563]

      จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   [25 ก.ย. 2563]

      จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ณ วัดทรายมูล หมู่ที่ 5 บ้านสวน ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   [24 ก.ย. 2563]

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลแสนตอ   [03 ก.ย. 2563]

      พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก.รร.น้ำปาด วันที่ 20 สิงหาคม 63   [20 ส.ค. 2563]


แหล่งท่องเที่ยว