ผู้บริหารนายถวิล พิชญวิวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง อบต.แสนตอ

การส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร

ระบบสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแสนตอ

แบบประเมินความพึงพอใจ


แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการระดับคะแนน

สำหรับเจ้าหน้าที่


  
   
Login :
Password :
พิมพ์ตัวอักษรตามภาพ

  
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม นายถวิล พิชญวิวัฒน์ นายกอบต.แสนตอ เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.แสนตอ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (3) การป  วันที่  19 ม.ค. 2565
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว